Kiropraktik

porträtt Fredrik

 

Fredrik Ståhl

Leg. Kiropraktor

Nack-/ rygg-/ledbesvär

Rehab, idrottsmedicin

070-715 66 54

 

Kiropraktik – vad är det?

 

Kiropraktik är en av mänsklighetens äldsta behandlingsmetoder med rötter ända hos Hippokrates, som brukar kallas läkekonstens fader. Ordet kiropraktik kommer från de grekiska termerna ”cheiro” och ”praktikos” som fritt översatt betyder ”att göra för hand”. Med händernas hjälp justerar kiropraktorer på ett naturligt sätt kroppens leder, och behandlar därmed funktionsstörningar i rörelseapparaten, vilka givit upphov till smärtor och rörelseinskränkningar.

Kiropraktisk justering är en skonsam och säker metod för att återställa rörlighet och full funktion i kroppen. Den moderna kiropraktiken är väl förankrad i dagens vetenskap och de förklaringsmodeller som nu används vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen. Det finns numera omfattande högkvalitativ forskning som stödjer de goda behandlingsresultat som vi ser i vårt dagliga arbete.

Besvär som lämpar sig för kiropraktisk behandling är t.ex. spänningar i nacke och axlar, muskelstelhet, nackspärr, smärttillstånd i hela rörelseapparaten, däribland ryggsmärtor, ledbesvär och fibromyalgi, samt även idrottsskador, domning och utstrålande smärta i armar och ben, huvudvärk och yrsel.

Många långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar beror på belastningsskador och besvär från rörelseapparaten, vilket förutom konsekvenserna för individen även belastar samhällets ekonomi hårt. Flera studier har visat att sjukskrivningstiden kan minskas avsevärt vid dessa typer av besvär med hjälp av kiropraktisk behandling. Förutom rehabilitering kan vi även hjälpa till med friskvård och förebyggande insatser.

Top